W wyniku wyborów przeprowadzonych w naszej szkole 17.09.2018 r. ukonstytuował się zarząd Samorządu Uczniowskiego. Współpracując ze wszystkimi uczniami, będzie on czuwał nad realizacją zadań wynikających z planu pracy Samorządu Uczniowskiego oraz zorganizuje ciekawe imprezy szkolne.

W tym roku szkolnym priorytetem jest
„100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

SU chętnie włączy się w akcje charytatywne, m. in.: „Sierociniec w Dakar”, zbiórka baterii, „Góra grosza” czy akcje na rzecz schroniska dla zwierząt. Będzie współpracować z Euroregionalnym Centrum Modelarstwa w Jeżowie Sudeckim. Przeprowadzane zostaną liczne konkursy, które uatrakcyjnią życie uczniów w naszej szkole. SU zorganizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie będą się bawić nasi uczniowie.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W JEŻOWIE SUDECKIM

 

Przewodniczący: Jakub Karmelita

Z - ca przewodniczącego: Mateusz Berej, Maria Słabicka

Informatyk: Maciej Mackiewicz

Sekretarz: Julia Waszkiewicz

Członkowie: Kornel Droździk

Nikola Droździk

Weronika Niedośpiał

Oliwia Kowal

Kacper Wrona

Igor Piotrowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Agata Nidrych, p. Agnieszka Sowińska