26 września 2017 roku naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Fundacji Pokoju Goi, która zajmuje się promowaniem i podkreślaniem niezwykłej wartości, jaką jest pokój na świecie. Spotkanie z wyjątkowymi gośćmi z dalekiej Japonii odbyło się z inicjatywy pana Jerzego Sapieli, który prowadzi w naszej gminie zajęcia Aikido dla najmłodszych dzieci, oraz pana Jacka Kozłowskiego z Fundacji Heiwa.

W imieniu Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki delegację przywitały: pani dyrektor Anna Kędzierska i pani wicedyrektor Anna Bodnar. Gminę Jeżów Sudecki reprezentował zastępca Wójta Gminy Jeżów Sudecki pan Artur Smolarek. Niestety, ze względów organizacyjnych, w tym ciekawym spotkaniu mogła wziąć udział tylko część naszych podopiecznych z klas najmłodszych.

Po oficjalnym powitaniu uczniowie klasy trzeciej zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Joanny Słabickiej. Najmłodsi pięknie zaśpiewali tradycyjne polskie pieśni oraz z gracją zatańczyli poloneza, wprawiając naszych gości w prawdziwy zachwyt. Kolejnym punktem wizyty były zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział również uczniowie klas czwartych. Pani Sonoko Tanaka uczyła dzieci Origami, czyli trudnej sztuki składania papieru, a pod czujnym okiem pani Masako Sawanobori uczestnicy mogli poznać tajniki japońskiej kaligrafii. Trzeciaki i czwartaki szybko przełamały początkową nieśmiałość i nie tylko wzorowo wywiązały się z powierzonych im zadań, lecz także opanowały podstawowe zwroty i wyrażenia w języku japońskim. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali drobne upominki, a na pamiątkę mogli zatrzymać wytwory swojej pracy, którymi były kolorowe papierowe fidget – spinery oraz wykaligrafowane japońskie wyrazy, m.in.: miłość, nadzieja, pokój .

Podczas zwiedzania izby pamięci tradycji lotniczych znamienici goście mieli możliwość poznania historii ośrodka szybowcowego w Jeżowie Sudeckim. Na zakończenie, przy stole zastawionym pysznymi wypiekami, które przygotowali rodzice uczniów, odbyło się podsumowanie wizyty. Po burzliwej dyskusji zaproszeni goście wytypowali najciekawsze prace plastyczne znajdujące się na okolicznościowej wystawie o tematyce związanej z Krajem Kwitnącej Wiśni. Wybór nie był łatwy – ponieważ poziom konkursu okazał się wysoki, a nasi młodzi artyści wykazali się niezwykłą wyobraźnią i pomysłowością.

Szkoda tylko, że wizyta przebiegła w iście ekspresowym tempie i tak krótko można było cieszyć się obecnością naszych gości z Dalekiego Wschodu. Mamy nadzieję, że w przyszłości odbędą się kolejne spotkania umożliwiające bliższe poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Japonii.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej niezwykłej wizyty i wsparli nas rzeczowo oraz organizacyjnie.

Galeria

Artur Breczko