Prace z geometrii polegające na stworzeniu kompozycji z łamanych.

Galeria