Sonda

Pedagog

20 września br. najmłodsi uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym KIP Jelenia Góra młodszym aspirantem Markiem Sadowskim. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Bezpieczna droga dziecka do szkoły - zagrożenia”, podczas którego najmłodsi mogli wykazać się umiejętnością obrony przed atakiem psa, zachowaniem się wobec osoby nieznajomej oraz przypomnieć sobie zasady prawidłowego poruszania się jako pieszego w ruchu drogowym.


W Zespole Szkół realizowany jest Program Profilaktyczno- Wychowawczy „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

W ramach powyższego programu prowadzone są działania profilaktyczne:

27 września odbyło się spotkanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej z policją- Wydział Prewencji KMP w Jeleniej Górze. Zajęcia na temat „Bezpieczna droga dzieci do szkoły i ze szkoły zagrożenia” przeprowadzili dzielnicowi sierż. sztab. P.Dzieniak oraz asp. sztab. R. Skiba

15 listopada odbyły się zajęcia profilaktyczne z policją -Wydział Prewencji w Jeleniej Górze dla uczniów klas 0-3, 4-6 Szkoły Podstawowej. Zajęcia dotyczyły podnoszenia u dzieci świadomości oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań dzieci w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Alfa”. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z sytuacjami zagrażającymi ich życiu i zdrowiu oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

Galeria

08 grudnia uczniowie klas 0-6 obejrzeli profilaktyczny spektakl teatralny , wystawiony przez aktorów z „Grupy T- Toruń” pt. „Wielka ucieczka”, który dotyczył problemu uzależnień od dopalaczy, zdrowego stylu życia , oraz nauki asertywności.

Publiczne Gimnazjum

30 listopada odbyło się spotkanie uczniów z policją z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jeleniej Górze. Zajęcia przeprowadzili mł. asp A. Kozikowska oraz dzielnicowy asp. sztab. R. Skiba.

Było to szkolenie w ramach wojewódzkiego programu antyterrorystycznego „Alfa”- kształtowanie właściwych postaw, zachowań uczniów i nauczycieli w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, oraz odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane czyny.

-18 stycznia odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I i II gimnazjum prowadzone przez psychotraumatologa , seksuologa, superwizora Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej p. D. Werner na temat:

Wpływ uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne cyberprzemoc) na zdrowie dzieci. Zagrożenia emocjonalne wieku dojrzewania – depresje, próby samobójcze, samobójstwa.

23 stycznia 2017r. odbyła się pedagogizacja rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum przeprowadzona przez psychotraumatologa , seksuologa, superwizora Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej p. D. Werner na temat: „ Zjawisko zczytywania emocji u dzieci”- zagrożenia emocjonalne wieku dojrzewania – depresje, próby samobójcze, samobójstwa.

 

Pedagog szkolny: p. Krystyna Drahan

 

Poniedziałek:  8.30 - 12.15   13.05 - 15.00

Wtorek: 8.30 - 12.15

Środa:   7.30-15.00

Czwartek:  7.30 - 12.05

Piątek:   8.30 - 12.00

 

Już po raz kolejny przed świętami Bożego Narodzenia nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szlachetna paczka”. W tym roku postanowiliśmy obdarować dzieci z Domu Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze. Paczki otrzymały także dwie uczennice naszej szkoły.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim wykazali się ogromną wrażliwością. Akcja „Szlachetna paczka” przerosła nasze oczekiwania, o czym świadczy wdzięczność w postaci podziękowania z Domu Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze.

GALERIA