Sonda

Pedagog

W dniu 21.11.2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jeleniej Górze, asp. sztab. Danutą Głowacką oraz dzielnicowym z Komisariatu I w Jeleniej Górze, st. sierż. Pawłem Zajączkowskim, w ramach kontynuacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w Internecie: cyberzagrożeń, hejtu, mowy nienawiści, odpowiedzialności karnej za przestępstwa internetowe ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących form przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego:

-pisanie obraźliwych, wulgarnych komentarzy i wyzwisk, nękania, straszenia, publikowania ośmieszających zdjęć i filmów, szantażu, podszywania się pod kogoś innego, z uczniami klas: VII-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, przejawy demoralizacji dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem uzależnień oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa internetowe.

Joanna Bagińska

 

 W dniu 18.11.2019 r. odbyło się z spotkanie przedstawicieli policji z rodzicami uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DRUGSTOP– transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości w zakresie problematyki narkotykowej i jej ograniczanie, przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. W trakcie spotkania funkcjonariusze przedstawili założenia projektu oraz prezentowali rekwizyty znajdujące się w specjalnie przygotowanej na ten cel walizce edukacyjnej zawierającej przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Joanna BagińskaW dniu 25.09.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, sierż. szt. Beaty Sosulskiej–Baran, dzielnicowymi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, mł. asp. Markiem Sadowskim oraz st. sierż. Pawłem Zajączkowskim, w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”.

Spotkanie przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: I-IV, V-VIII. W grupie I-IV została przeprowadzona rozmowa dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły, bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i w drodze ze szkoły. Funkcjonariusze omówili ,,bezpieczne zachowanie”:

Ø  w szkole, bez stosowania przemocy;

Ø  na drodze, zasadności wyposażenia w elementy odblaskowe;

Ø  podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem;

Ø  bezpiecznego zachowania na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach, z uwzględnieniem wyposażenia roweru i rowerzysty;

Ø  w domu, na placu zabaw, boisku szkolnym podczas zabawy;

Ø  powiadamianie służb ratunkowych i przypomnienie numerów alarmowych: 112,  998, 999.

Podczas spotkania funkcjonariusze policji zwrócili szczególną uwagę na obowiązek noszenia przez pieszych, po  zmroku i poza strefą zabudowaną, elementów odblaskowych, kamizelek, których zakup jest stosunkowo niski, a może ocalić zdrowie i życie. Ponadto, omówiono rolę i zadania policjanta,
ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicowego, na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

W grupie V-VIII omówiono ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie przemocy, agresji, odpowiedzialność karna nieletnich. Także, profilaktykę uzależnień - konsekwencje prawne związane z używaniem dopalaczy, narkotyków, alkoholu, nikotyny.

 

Joanna Bagińska

Pedagog szkolny

 


W ramach współpracy z Fundacją Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego wzięli  udział  w  akcji „Bezpieczna  droga  do  szkoły”.  Podczas prelekcji,  która  odbyła  się 8.02.2018r.
p. Krystyna Drahan – pedagog szkolny i p. Sylwia Mackiewicz – nauczyciel techniki, przeprowadziły zajęcia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie mogli wykazać się znajomością zasad przechodzenia przez ulicę, poruszania się chodnikiem, poboczem, a także w różnych warunkach pogodowych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał przekazane przez Fundację „Kubuś” znaczki odblaskowe.

Więcej informacji o akcji na www.fundacja-kubus.pl

Sylwia Mackiewicz

 

13.12.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej z kl. IVa, przedstawicielki chóru szkolnego z kl. IIIa/IIIb gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym pojechali do Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

W ramach akcji wolontariatu - pomocy dla osób potrzebujących wsparcia „Szlachetna paczka” uczniowie zawieźli artykuły spożywcze, artykuły do higieny oraz materiały do zajęć terapeutycznych zebrane przez uczniów naszej szkoły.Przedstawili program artystyczny, śpiewali kolędy , wygłaszali wiersze związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Każdy z mieszkańców został obdarowany ozdobami świątecznymi przygotowanymi przez uczniów.  Wspólne kolędowanie, rozmowy sprawiły ludziom starszym wiele radości, i sprawiły, że na ich twarzach pojawił się uśmiech. uśmiechu na twarzy i radości.

Takie działania podejmowane w szkole dowodzą, iż nasi uczniowie wykazują się zaangażowaniem, są pełni pasji, chcą nieść pomoc, włączając się w pomoc innym. Jest to aktywność, która wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Dziękujemy rodzicom, uczniom, nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji takich działań.

Pedagog szkolny K. Drahan

 

20 września br. najmłodsi uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym KIP Jelenia Góra młodszym aspirantem Markiem Sadowskim. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Bezpieczna droga dziecka do szkoły - zagrożenia”, podczas którego najmłodsi mogli wykazać się umiejętnością obrony przed atakiem psa, zachowaniem się wobec osoby nieznajomej oraz przypomnieć sobie zasady prawidłowego poruszania się jako pieszego w ruchu drogowym.


W Zespole Szkół realizowany jest Program Profilaktyczno- Wychowawczy „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

W ramach powyższego programu prowadzone są działania profilaktyczne:

27 września odbyło się spotkanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej z policją- Wydział Prewencji KMP w Jeleniej Górze. Zajęcia na temat „Bezpieczna droga dzieci do szkoły i ze szkoły zagrożenia” przeprowadzili dzielnicowi sierż. sztab. P.Dzieniak oraz asp. sztab. R. Skiba

15 listopada odbyły się zajęcia profilaktyczne z policją -Wydział Prewencji w Jeleniej Górze dla uczniów klas 0-3, 4-6 Szkoły Podstawowej. Zajęcia dotyczyły podnoszenia u dzieci świadomości oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań dzieci w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Alfa”. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z sytuacjami zagrażającymi ich życiu i zdrowiu oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

Galeria

08 grudnia uczniowie klas 0-6 obejrzeli profilaktyczny spektakl teatralny , wystawiony przez aktorów z „Grupy T- Toruń” pt. „Wielka ucieczka”, który dotyczył problemu uzależnień od dopalaczy, zdrowego stylu życia , oraz nauki asertywności.

Publiczne Gimnazjum

30 listopada odbyło się spotkanie uczniów z policją z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jeleniej Górze. Zajęcia przeprowadzili mł. asp A. Kozikowska oraz dzielnicowy asp. sztab. R. Skiba.

Było to szkolenie w ramach wojewódzkiego programu antyterrorystycznego „Alfa”- kształtowanie właściwych postaw, zachowań uczniów i nauczycieli w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, oraz odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane czyny.

-18 stycznia odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I i II gimnazjum prowadzone przez psychotraumatologa , seksuologa, superwizora Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej p. D. Werner na temat:

Wpływ uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne cyberprzemoc) na zdrowie dzieci. Zagrożenia emocjonalne wieku dojrzewania – depresje, próby samobójcze, samobójstwa.

23 stycznia 2017r. odbyła się pedagogizacja rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum przeprowadzona przez psychotraumatologa , seksuologa, superwizora Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej p. D. Werner na temat: „ Zjawisko zczytywania emocji u dzieci”- zagrożenia emocjonalne wieku dojrzewania – depresje, próby samobójcze, samobójstwa.