Sonda

Rekrutacja 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do klas I w roku szkolnym 2021/2022 wraz z podziałem na poszczególne klasy - pobierz

Karta zapisu do świetlicy - pobierz

Wyposażenie 1-klasisty - pobierz

Ankieta dla rodziców - pobierz

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W JEŻOWIE SUDECKIM

Kandydaci zakwalifikowani do I klasy:

1. Bożek A.

2. Bryk M.

3. Ceniuch A.

4. Drozdowicz A.

5. Franusiak A.

6. Gęgotek M.

7. Hamziuk D.

8. Hempel K.

9. Janicka K.

10. Kaczmarek P.

11. Kaleta I.

12. Kamińska A.

13. Kaźmierowicz A.

14. Kopeć T.

15. Kozłowski S.

16. Kurek J.

17. Machulec W.

18. Marut M.

19. Matusiak G.

20. Michoń P.

21. Niziurski W.

22. Oreszczuk-Grabarczyk P.

23. Ostrowski T.

24. Pawlak M.

25. Romańska N.

26. Rorat M.

27. Rutecki M.

28. Ryłko A.

29. Rzeczkowska N.

30. Sądej B.

31. Skurski K.

32. Stankiewicz K.

33. Szumiata L.

34. Walczak W.

35. Wójcik P.

36. Wyrzykowski K.

37. Zajbert J.

38. Żelazowski D.

Lista rezerwowa:

1. Rydyger F.

2. Just M.

3. Lisowska H.

4. Malec A.

5. Piotrowska K.

6. Przerwa O.

 

Kandydaci niezakwalifikowani:

1. Dynowska Z.

2. Kaczmarek P.

3. Kondras A.

4. Wieczorek O.


Oświadczenie woli

System zapisów uczniów do klas I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2021/2022: kliknij aby pobrać

Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej: Kliknij, aby pobrać

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki (dzieci spoza obwodu): Kliknij, aby pobrać

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim oraz Przedszkola w Jeżowie Sudeckim:

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 wraz z harmonogramem - Pobierz

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

 

Druk upoważnienia do odbioru dziecka/dzieci z Przedszkola w Jeżowie Sudecki  w wersji pdf - POBIERZ

Przedszkole w Jeżowie Sudeckim będzie czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 6.30 do 16.30.