Sonda

Rekrutacja 2019/2020

Zapraszamy do pobierania dokumentów (wniosku i ankiety) związanych z rekrutacją do Przedszkola w Jeżowie Sudeckim
Prosimy o składanie dokumentów zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Wszystkie pliki są w formacie pdf.
Oświadczenie woli rodzica
Kryteria rekrutacji
Wniosek do przedszkola
Deklaracja godzin pobytu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie samotne wychowanie dziecka
Oświadczenie uczęszczanie rodzeństwa
Oświadczenie o zatrudnieniu

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wynikają
z uchwały nr XLII/278/2018 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 7 listopada 2018 roku,
tzn. rodzice pokrywają koszty pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku przekroczenia obowiązkowego wymiaru bezpłatnych pięciu godzin (8:00 – 13:00) oraz koszty wyżywienia, które w tym roku szkolnym wynoszą 12 zł za dzień (całodzienne wyżywienie).

Deklaracja godzinowa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat za określone posiłki, z których dziecko będzie korzystało: 8:30 śniadanie, 11:00 zupa, 12:30 II danie, 14:30 podwieczorek.

Pobyt dziecka w godzinach 8:00 – 13:00 jest obowiązkowy (realizacja podstawy programowej). Każde uczęszczające do przedszkola dziecko będzie obowiązkowo korzystało ze śniadania i obiadu.

Harmonogram rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

System zapisów uczniów do klas I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2019/2020: kliknij aby pobrać

Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej: Kliknij, aby pobrać

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki (dzieci spoza obwodu): Kliknij, aby pobrać

Druk upoważnienia do odbioru dziecka/dzieci z Przedszkola w Jeżowie Sudecki  w wersji pdf - POBIERZ

Przedszkole w Jeżowie Sudeckim będzie czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 6.30 do 16.30.