Sonda

Aktualności

3 września o godzinie 9.oo odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość miała miejsce na placu przed nowym budynkiem
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Pani dyrektor Anna Kędzierska serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym. Wójt Gminy pan Edward Dudek pogratulował wszystkim możliwości nabywania wiedzy w nowym budynku szkoły. Uczniom życzymy sukcesów, a nauczycielom satysfakcji z pracy.

Galeria

 

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim tel: 75 7132641, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Adam Szumowski, kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Zakończenie klas III gimnazjum - Galeria

Zakończenie klas I-VII szkoły podstawowej i klas II gimnazjum - Galeria

 

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim ul. Kręta 27A, Jeżów Sudecki, 58-521 Jeżów Sudecki reprezentowaną przez: Dyrektor – Anna Kędzierska

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkoła Podstawowa
w Jeżowie Sudeckim.
Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. uczniowie oddziału "0" i klas I-III uczcili Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji klasa IIIC przygotowała część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Młodzie aktorzy przybliżyli fakty z historii, ważne nie tylko dla Polski, ale i całej Europy. GALERIA

 

 

Natomiast uczniowie starszych klas, IV - VII oraz gimnazjum, wzięli udział w uroczystym apelu w dniu 8 maja 2018 r. Uczniowie klasy IIB, pod przewodnictwem p. Bogumiły Gnat, przygotowali występ, który przypomniał wszystkim zebranym tak ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego przygotowany przez p. Agnieszkę Marszałek. GALERIA

W pliku pdf znajduje się prezentacja ośrodka, w którym odbywają się tegoroczne warsztaty Orientacji Zawodowej Bez Granic w Bautzen.

DO POBRANIA