Sonda

Aktualności

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 do pobrania w formacie PDF.

Dodatkowe zajęcia to dla najmłodszych wspaniała okazja do rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy o świecie oraz integracji z rówieśnikami. Umożliwiają także bezpieczne spędzanie wolnego czasu pod opieką osób dorosłych. Uczestnicy zajęć dzięki wsparciu grupy rówieśniczej podnoszą swoją samoocenę i umiejętności interpersonalne. Zajęcia zorganizowane to również mniej czasu spędzonego przed ekranem telewizora i komputera oraz mniejsze ryzyko sięgnięcia po używki i wpływ nieodpowiedniego towarzystwa. Rozwinięta infrastruktura sportowa Jeżowa Sudeckiego pozwala naszym podopiecznym na wybór spośród szerokiej oferty zajęć dodatkowych, które mogą być uzupełnieniem godzin organizowanych przez naszą szkołę. Jedną z najnowszych propozycji są zajęcia aikido, które od października ubiegłego roku prowadzi dla uczniów szkoły podstawowej doświadczony sensei Jerzy Sapiela (6 dan). Aikido jest jedną z najbardziej widowiskowych i finezyjnych sztuk walki. Uczestnicy zajęć nie rywalizują między sobą i nie biorą udziału w zawodach, uczą się natomiast współpracy w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zaufania. Trening aikido koncentruje się niemal wyłącznie na technikach obronnych, bez agresywnych uderzeń i kopnięć. Jako aktywność fizyczna ma unikalne wartości ogólnorozwojowe, poprawia koordynację ruchową, a nawet koryguje wady postawy. Ważnym elementem treningów jest również dbałość o kształtowanie odpowiednich wzorców moralnych. W trakcie zajęć niedopuszczalna jest agresja i przemoc fizyczna, a młodzi adepci tej sztuki uczą się cierpliwości, koncentracji oraz szacunku wobec osób starszych i rówieśników. Zdobywają również wiedzę na temat japońskiej kultury i tradycji , ponieważ z kraju kwitnącej wiśni pochodził twórca aikido Morihei Ueshiba.


Japoński ideogram ai-ki-do składa się z trzech znaków:

„ai” oznacza harmonię, miłość i łagodność,
„ki” to energia witalna,

„do” znaczy droga, sposób.

Wszystkich, którzy pragną poznać bliżej tę egzotyczną sztukę walki oraz zobaczyć pokaz umiejętności uczniów naszej szkoły, zapraszamy na zajęcia pokazowe w hali sportowej w Jeżowie Sudeckim 4 III 2017 roku o godz. 14.00 . Wszystkich chętnych z terenu naszej gminy zapraszamy również na treningi, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.30-18.30.

Galeria

Artur Breczko

 

ZEBRANIA KLASOWE:

9 IX 2019 r.
18 XI 2019 r.
27  I  2020 r.
20 IV 2020 r.

 

"OTWARTE PONIEDZIAŁKI":

21  X  2019 r.
16 XII 2019 r.
16 III 2020 r.
18  V  2020 r.

Warunki ubezpieczenia - kliknij, aby pobrać

Zgłoszenie szkody - kliknij, aby pobrać

Poniżej przedstawiamy listę zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim, w roku szkolnym 2017/2018. Aby pobrać plik, prosimy kliknąć w odnośnik: Zajęcia pozalekcyjne.

Do otworzenia pliku PDF wymagany jest darmowy program Acrobat Reader.

 

70 – lecie Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim

Lata nauki (szczególnie te w szkole podstawowej) to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka, szkoła bowiem, obok domu rodzinnego, to szczególne miejsce, które przygotowuje nas do długiej drogi w dorosłe życie i daje nadzieję na to, że jest to droga życiowego sukcesu.

8 września 1945 roku rozpoczęła się powojenna historia Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Z tej okazji 16 i 17 października 2015 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia szkoły, która była okazją do wspomnień, podziękowań i spotkania osób związanych ze szkołą. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława, następnie można było obejrzeć wystawy okolicznościowe obrazujące kolejne dziesięciolecia pracy szkoły i wziąć udział w uroczystej akademii oraz słodkim poczęstunku. Obchody zakończyły się balem przygotowanym przez przedstawicieli Rady Rodziców, w którym wzięli udział nie tylko absolwenci szkoły.

Jeżowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Nie sposób wymienić wszystkich tych, którzy zasłużyli się szkole i budowali jej świetność. Na przestrzeni lat było ich wielu, ich nazwiska widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym i w kronikach. Każdy z nich wniósł swoją cząstkę do historii jeżowskiej szkoły.

Można powiedzieć, że 70 – lat – to tylko tyle i aż tyle ! W historii ludzkości to niewiele, w życiu jednak jednego człowieka tyle wystarczy, by zamknąć je w jedną całość. W życiu jeżowskiej podstawówki to lata pracy ponad stu pięćdziesięciu pedagogów i kilkadziesiąt roczników uczniów każdego roku opuszczających jej mury, to codzienność i święta, zmiany i przebudowy, sukcesy i porażki. W ciągu tych lat doczekaliśmy się 3149 uczniów, 2301 absolwentów, zaś 9 obecnych pracowników Zespołu Szkół może poszczycić się zaszczytnym mianem absolwenta Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. Kiedyś mieściła się w jednym budynku, dzisiaj mieści się w trzech, korzystając z pięknej hali i boiska Orlik. Myślę jednak, że w istocie, mimo upływu lat, pozostała taka sama – może poszczycić się wieloma sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi, wykształconymi i zaangażowanymi w swoją pracę ludźmi oraz wspaniałymi wychowankami.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów – pracownikom Zespołu Szkół, uczniom, rodzicom, a przede wszystkim tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, uczestnicząc w uroczystościach, serdecznie dziękuję.

Anna Kędzierska – dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim

GALERIA