Sonda

Aktualności

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dyrekcja szkoły

Informujemy, że zebrania klasowe w dniu 8 kwietnia 2019 r. są odwołane.

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Prace z geometrii polegające na stworzeniu kompozycji z łamanych.

Galeria

"ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC"

Program 10. warsztat orientacji zawodowej w Saksonii do pobrania w formacie pdf - POBIERZ

Opis miejsca w formacie pdf - POBIERZ