Sonda

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim
serdecznie zapraszają

na Koncert Chóru Szkolnego
pt. „Hity ze starej i nowej płyty”
,
który odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 17.00
w Euroregionalnym Centrum Spotkań
Gmin Partnerskich, ul. Kręta 27.

Koncert organizowany jest z okazji obchodów
Dni Jeżowa Sudeckiego.