Sonda

ZEBRANIA KLASOWE:

12 IX 2016 r.
21 XI 2016 r.
23  I  2017 r.
godz. 16:30 w Eurocentrum
godz. 17:00 zebrania w klasach
24 IV 2017 r.

 

"OTWARTE PONIEDZIAŁKI":

17  X  2016 r.
19 XII 2016 r.
20 III 2017 r.
15  V 2017 r.