Sonda

ZEBRANIA KLASOWE:

11 IX 2017 r.
20 XI 2017 r.
12  I  2018 r.
16 IV 2018 r.

 

"OTWARTE PONIEDZIAŁKI":

16  X  2017 r.
18 XII 2017 r.
19  II 2018 r.
19 III 2018 r.
21  V 2018 r.