Sonda

Poniżej dostępna jest lista  programów nauczania obowiązujących na lata  2013 - 2016. Wszystkie pliki są dostępne w formacie pdf. Do przeglądania plików jest wymagany program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać stąd