Sonda

Dyrektor szkoły: p. Anna Kędzierska

Z-ca dyrektora: p. Renata Sobańska-Puk


p. Bednarz Ewa - wychowawca kl. V A, nauczyciel języka angielskiego

p. Bobryk Wanda - wychowawca kl. III A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Bodnar Anna - wychowawca kl. IV, nauczyciel matematyki i informatyki

p. Breczko Artur -  nauczyciel historii, geografii


p. Choma Dagmara - wychowawca kl. V B, nauczyciel języka angielskiego

p. Cięciwa Krzysztof - nauczyciel matematyki

p. Cimosz-Nowak Joanna - nauczyciel zajęć technicznych

p. Dębski Mirosław - nauczyciel religii

p. Drahan Anna -  wychowawca kl. III A gimnazjum, nauczyciel języka niemieckiego, historii

p. Drahan Krystyna - pedagog szkolny


p. Dziuda Barbara - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

p. Gnat Bogumiła - wychowawca klasy I B gimnazjum, nauczyciel  fizyki, matematyki

p. Janik Monika - wychowawca klasy II B, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Kupczyk Agata - wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii

p. Kruze – Szmel Maryla  - wychowawca kl. III B  gimnazjum,   nauczyciel chemii, biologii, świetlicy

p. Lis Adrian  -  wychowawca kl. II B gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego

p. Łukomska Karolina - nauczyciel świetlicy, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

p. Mackiewicz Sylwia - wychowawca kl. III B,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć technicznych

p. Maćków Elżbieta - wychowawca klasy II C, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Majtczak Iwona - wychowawca kl. II A gimnazjum, nauczyciel języka polskiego i WOS-u

p. Marszałek Agnieszka -  nauczyciel muzyki i plastyki

p. Miszczak-Grondowy Joanna - wychowawca kl. VI, nauczyciel przyrody

p. Nidrych Agata - nauczyciel religii

p. Nowicka Monika - nauczyciel zajęć tyflopedagogicznych

p. Owczarczyk Beata - nauczyciel matematyki

p. Pawłowska-Droździk Barbara - wychowawca oddziału "0"

p. Prugar Małgorzata - nauczyciel biblioteki

p. Rosołowska Anetta - nauczyciel języka polskiego

p. Słabicka Joanna - wychowawca kl. II A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie

p. Sos Zbigniew -  wychowawca kl. I A gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego

p. Sowińska Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego, świetlicy