Sonda

Dyrektor szkoły: p. Anna Kędzierska

Z-ca dyrektora: p. Anna Bodnar


p. Bednarz Ewa - wychowawca kl. VI A, nauczyciel języka angielskiego w oddziale "0", klasach 3 AiB, 4B, 6A, 7, II AiB, III AiB

p. Breczko Artur - wychowawca kl. IV B,  nauczyciel historii w klasach 4B, 6A, 6B, 7, IIA, III AiB, geografii w klasach 7, II AiB, III AiB

p. Choma Dagmara - wychowawca kl. VI B, nauczyciel języka angielskiego w klasach 1, 2, 3C, 5, 6B, 7, II AiB, III AiB

p. Cimosz-Nowak Joanna - nauczyciel techniki w klasach 4 AiB, 6 AiB

p. Drahan Anna -  nauczyciel języka niemieckiego w klasach 7, II AiB, III AiB, historii w klasach 4A, 5 i IIB

p. Drahan Krystyna - pedagog szkolny

p. Dziuda Barbara - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

p. Gnat Bogumiła - wychowawca klasy II B gimnazjum, nauczyciel  fizyki w klasach 7, II AiB, III AiB oraz matematyki w klasach 4 AiB, 6 AiB

p. Janik Monika - wychowawca klasy III B, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Kruze – Szmel Maryla  -   nauczyciel przyrody w klasach 4B i 5, chemii oraz biologii w klasach 7, II AiB, III AiB

p. Lis Adrian  -  wychowawca kl. III B gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 7, II AiB, III AiB

p. Łukomska Karolina - nauczyciel świetlicy, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

p. Mackiewicz Sylwia - wychowawca kl. I,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć technicznych w klasach 5, II AiB, III AiB i EDB w klasach III AiB

p. Maćków Elżbieta - wychowawca klasy III C, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Majtczak Iwona - wychowawca kl. III A gimnazjum, nauczyciel języka polskiego w klasach 4B, 6A, IIA i IIIA i WOS-u w klasach II AiB, III AiB

p. Marszałek Agnieszka -  nauczyciel muzyki i plastyki w klasach 1, 4-7, II AiB, III AiB

p. Miszczak-Grondowy Joanna - wychowawca kl. VII, nauczyciel przyrody i biologii w klasach 4 AiB, 6A i 7 oraz informatyki w klasach 4AiB i 7

p. Nidrych Agata - nauczyciel religii w klasach 1, 3CiB, 4AiB, 6AiB, 7, II AiB, III AiB

p. Owczarczyk Beata - wychowawca kl. V, nauczyciel matematyki w klasach 5, 7, II A,B i III A,B

p. Pawłowska-Droździk Barbara - wychowawca oddziału "0"

p. Prugar Małgorzata - nauczyciel biblioteki

p. Rosołowska Anetta - wychowawca kl. IV A,  nauczyciel języka polskiego w klasach 4A, 5, 6B, IIB i IIIB

p. Słabicka Joanna - wychowawca kl. III A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie

p. Renata Sobańska-Puk - nauczyciel świetlicy i przyrody w klasach 4A i 6B

p. Sos Zbigniew -  wychowawca kl. II A gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 4A, 6B, 7, IIA,B i IIIA, B

p. Sowińska Agnieszka - nauczyciel świetlicy i wychowania fizycznego w klasach 4B, 5 i 6A

p. Stec Katarzyna - nauczyciel religii w klasach 2, 3A i 5

p. Walczyszyn Małgorzata - wychowawca kl. II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej