Sonda

W ramach projektu „Czyste powietrze”, realizowanego przez OSP w Jeżowie Sudeckim w marcu br., odbyły się spotkania z uczniami naszej szkoły. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Nadleśnictwa Świeradów Zdrój , Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim oraz firmy „ECO” w Jeleniej Górze zaznajamiali uczniów z tematami: ochrony środowiska (rola drzew, stan zalesienia kraju, zjawisko fotosyntezy, wskaźniki czystego powietrza), ochrony przeciwpożarowej (ograniczenie skażeń chemicznych, neutralizacja wycieków substancji niebezpiecznych, minimalizowanie skutków pożarów lasów, zachowanie podczas pożaru) segregacji śmieci, wymiany starych piecy na ekologiczne źródła energii, ograniczania emisji niebezpiecznych pyłów, smogu, odnawialnych źródeł energii.

Joanna Słabicka