Sonda

,,Prawdziwi czytelnicy książek się nie boją’’

24 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Celem uroczystości było zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami wypożyczania książek i regulaminem biblioteki. Uczniowie klasy VI przygotowali pod czujnym okiem p. Małgorzaty Prugar dla swoich młodszych kolegów i koleżanek przedstawienie pt. ,,Królewna się nudzi’’. Występ uatrakcyjniły stroje przygotowane przez uczniów i dekoracje wykonane przez p. Karolinę Łukomską. Pierwszaki egzamin na czytelnika zdały śpiewająco. Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie, a pani dyrektor Anna Kędzierska pasowała ich symboliczną zakładką do książek na czytelników biblioteki szkolnej. ,,Prawdziwi’’ czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Pani Małgorzata Prugar zachęcała pierwszaków do częstych odwiedzin biblioteki szkolnej słowami ,,Kto w dzieciństwie pokocha książki, ten zawsze będzie czytał i całe życie będzie miał ciekawe’’.

Prugar Małgorzata – nauczyciel biblioteki szkolnej

 

Galeria