Sonda

„Hej gospodarzu otwórzcie bramy, zatańcujemy Wam i zagramy, a nasza gwiazda, jak ta z Betlejem, chatę Wam złotym blaskiem ogrzeje!”

27 i 28 grudnia 2018 roku uczniowie z klasy IIb wraz z wychowawczynią p. J. Słabicką kolędowali, chodząc po wsi Jeżów Sudecki. Starali się w ten sposób ożywić zapomnianą już nieco tradycję. Śpiewali kolędy, odgrywali bożonarodzeniowe scenki i składali noworoczne życzenia. Dzieci przebrane za: anioła, diabła, pastuszka, króla, turonia i bociana, niosąc gwiazdę betlejemską, odwiedzały poszczególne domy. Kolędnicy wstąpili również do Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim, gdzie spotkali się z miłym przyjęciem ze strony pana wójta i pracowników urzędu. Zebraną podczas kolędowania kwotę uczniowie częściowo przeznaczą na dofinansowanie klasowej wycieczki, część natomiast przekażą na cel charytatywny - dożywianie dzieci w Kongu.

Joanna Słabicka