Sonda

Uczniowie najmłodszych klas I-III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach orientacji zawodowej poznawali pracę ludzi w różnych zawodach.
17 września br. uczniowie klasy IIB poznawali w trakcie zajęć lekcyjnych zawód listonosza, zasady pisania listu oraz adresowania koperty. Napisali krótkie listy do swoich rodziców, które zaadresowali i udali się z wychowawczynią na pocztę w Jeżowie Sudeckim. Poznawali z bliska pracę na poczcie i oczywiście kupili znaczki. Nakleili je na wcześniej przygotowane koperty i osobiście wrzucili do skrzynki. Rodzice bardzo ucieszyli się z takiej miłej niespodzianki.

Wszyscy uczniowie klas I-III w ramach przedstawień teatralnych: we wrześniu podczas spektaklu „Jak Dyzio stracił zdrowie” i listopadzie „Afryka Kazika” poznali kulisy pracy aktora, kostiumologa oraz przygotowywania dekoracji i scenografii.
27 września uczniowie klas IIA i IIB wyruszyli w podróż pociągiem do Szklarskiej Poręby. Spacerowali po miejscowości, podziwiali górskie krajobrazy oraz ukształtowanie terenu. Podczas wycieczki dzieci poznały pracę kelnera, kucharza, restauratora oraz kolejarza.
19 października uczniowie klasy IIA w ramach wizyty w jeleniogórskiej „Zorce” nie tylko mieli możliwość obejrzenia różnych drewnianych zabawek sprzed kilkudziesięciu lat, ale także poznali pracę stolarza i  operatora maszyn do obróbki drewna.

26 listopada br. uczniowie klasy IIB, w trakcie zajęć z orientacji zawodowej, poznawali tajniki świata zawodów. Poprzez zabawę, pracę z rekwizytem, z tekstem, „burzę mózgów”, rozmowę kierowaną i pantomimę starali się naśladować, odgadywać i poznawać różne profesje, odgadywać oraz dostrzegać wagę pracy w życiu człowieka.
Uczniowie kl. III 30 listopada byli uczestnikami warsztatów muzycznych przygotowanych przez pracowników Szkoły Muzycznej YAMAHA w Jeleniej Górze. Zapoznali się i wcielili w zawody: gitarzysty, basisty, wokalisty, piosenkarza, dyrygenta i muzyka. Natomiast 12 grudnia odwiedzili KPP w Jeleniej Górze. W trakcie zajęć dowiedzieli się, że policjant to funkcjonariusz powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zróżnicowanie stanowisk jest bardzo znaczące. Wśród policjantów są pracownicy liniowi, mający bezpośredni kontakt z przestępcami, technicy, analitycy i specjaliści informatycy.

W grudniu uczniowie klas IA i IB byli w muzeum klocków lego i konsol, gdzie oprócz zabawy kolorowymi klockami, dzieci  poznały pracę kustosza.


Sylwia Mackiewicz