Sonda

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/07/2018 Z DNIA 12.07.2018r. DOTYCZĄCEGO

REALIZACJI GRUPOWYCH ZAJĘC DODATKOWYCH

w ramach projektu pt. ”Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem programu operacyjnego RPO WD 2014-2020

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/07/2018 z dnia 12.07.2018r na realizacje grupowych zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. ”Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki”, Gmina Jeżów Sudecki, ul. Długa 63 ,58-521 Jeżów Sudecki zamieszczonego w w/w dacie w bazie konkurencyjności , została wybrana oferta :

1. Pani Anny Borowiec Siedlęcin na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

2. Pani Joanny Bicz-Danio na prowadzenie zajęć rytmiczno –tanecznych.

W pozostałych przypadkach zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

/-/ Ewa Nidzgorska

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/06/2018 Z DNIA 01.06.2018r. DOTYCZĄCEGO  REALIZACJI GRUPOWYCH ZAJĘC DODATKOWYCH

w ramach projektu pt. ”Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 - POBIERZ