Sonda

Gmina Jeżów Sudecki,   Jeżów Sudecki , dn. 01.06.2018 r.
ul. Długa 6358-521 Jeżów Sudecki


Nr zamówienia: 1/06/2018

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

„Realizację zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych”:

Przedszkole w Jeżowie Sudeckim 58-521 Jeżów Sudecki ul. Kręta 27

w ramach projektu Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki”.

Projekt: Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego liderem jest Fundacja Fabryka Marzeń z siedzibą w Wysokiej.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych zajęć dodatkowych dla przedszkola w Jeżowie Sudeckim, realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2) Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

a) Część I – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

b) Część II – zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez logopedę,

c) Część III - zajęcia rytmiczno-taneczne,

d) Część IV – zajęcia z języka angielskiego,

e) Część V – zajęcia z budowy i programowania robotów,

f) Część VIwarsztaty „Szalony naukowiec i odkrywca – eksperymenty i doświadczenia
dla dzieci”,

g) Część VII – pokazy fizyko-chemiczne.

3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pełnych części przetargu.

1. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do prowadzenia zajęć dodatkowych
i pokazowych dla dzieci z przedszkola w Jeżowie Sudeckim realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej word