Drodzy Przedszkolacy, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim

Życzę, aby Święta Wielkanocne były przepełnione wiarą i nadzieją na lepsze jutro, by upłynęły przede wszystkim w zdrowiu i spokoju.

Anna Kędzierska – dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01 kwietnia do 06 kwietnia włącznie.
Zdalne zajęcia uczniowie rozpoczynają w środę 7 kwietnia.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W JEŻOWIE SUDECKIM

Kandydaci zakwalifikowani do I klasy:

1. Bożek A.

2. Bryk M.

3. Ceniuch A.

4. Drozdowicz A.

5. Franusiak A.

6. Gęgotek M.

7. Hamziuk D.

8. Hempel K.

9. Janicka K.

10. Kaczmarek P.

11. Kaleta I.

12. Kamińska A.

13. Kaźmierowicz A.

14. Kopeć T.

15. Kozłowski S.

16. Kurek J.

17. Machulec W.

18. Marut M.

19. Matusiak G.

20. Michoń P.

21. Niziurski W.

22. Oreszczuk-Grabarczyk P.

23. Ostrowski T.

24. Pawlak M.

25. Romańska N.

26. Rorat M.

27. Rutecki M.

28. Ryłko A.

29. Rzeczkowska N.

30. Sądej B.

31. Skurski K.

32. Stankiewicz K.

33. Szumiata L.

34. Walczak W.

35. Wójcik P.

36. Wyrzykowski K.

37. Zajbert J.

38. Żelazowski D.

Lista rezerwowa:

1. Rydyger F.

2. Just M.

3. Lisowska H.

4. Malec A.

5. Piotrowska K.

6. Przerwa O.

 

Kandydaci niezakwalifikowani:

1. Dynowska Z.

2. Kaczmarek P.

3. Kondras A.

4. Wieczorek O.


Oświadczenie woli

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Nowe obostrzenia rządu  związane z pandemią COVID - 19 wprowadzają od 22 marca 2021 r. naukę zdalną dla wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych. Przedłużeniu podlega  również nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII.  Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole przewidziane jest do 11 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że nauka zdalna będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni

W związku z wprowadzonym od 20.03.2021 r. lockdownem zostaje wydłużony termin składania wniosków elektronicznych o wydanie karty biletu elektronicznego Seb@ do dnia 09.05.2021 r. Wszelkie wizyty w Centrum Obsługi Klienta prosimy umawiać telefonicznie pod nr 75 76 48 736 wew. 115


Na mocy Uchwały 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 roku uległy modyfikacji przepisy Cennika przewozu osób i bagażu autobusami MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zmiana polega na wprowadzeniu uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych i uczących się na obszarze funkcjonowania porozumienia międzygminnego, tj. obejmującego administracyjnie teren:

- Miasta Jeleniej Góry,

- Gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn,

- Gminy Miejskiej Piechowice.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 Cennika uprawnienie będą mogły uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez odpowiednią szkołę. W celu wylegitymowania się ucznia przysługującym uprawnieniem, MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest zobowiązana wydać stosowną kartę biletu elektronicznego.

Biorąc pod uwagę rozmiar przedsięwzięcia związany z wydaniem kart biletów elektronicznych dla dzieci korzystających z komunikacji miejskiej oraz niesprzyjający temu okres pandemii, a także obowiązujące obostrzenia mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia COVID-19, proponujemy Państwu skorzystanie wyłącznie z platformy elektronicznej https://seba.mzk.jgora.pl.

Schemat postępowania przedstawia się następująco:

Dziecko posiada kartę wydaną w okresie przed 1 stycznia 2021 roku.

1. Uzyskać ze szkoły potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia w dowolnej formie oświadczenia, zaświadczenia podbitego przez Szkołę.

2. Przyjść do Centrum Obsługi Klienta (Wolności 145, Jelenia Góra) z kartą biletu elektronicznego dziecka, potwierdzeniem zamieszkania uzyskanym ze szkoły i ważną legitymacją szkolną. Na podstawie tych dokumentów zostanie zapisane za karcie uprawnienie do przejazdów bezpłatnych.

3. Podczas wizyty w Centrum Obsługi Klienta zostaną także zaktualizowane dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dziecko nie posiada karty.

1. Wypełnić wniosek na https://seba.mzk.jgora.pl/Wniosek .

· w celu właściwego wypełnienia wniosku należy przygotować: cyfrowe zdjęcie w proporcji 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli - "JPEG", które winno zostać dołączone do składanego wniosku. Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

· w pozycji „Rodzaj uprawnienia” należy wybrać z listy rozwijanej termin – bezpłatny,

· w pozycji „Rodzaj dokumentu” należy wybrać z listy rozwijanej termin – legitymacja szkolna,

· w pozycji „Numer dokumentu” należy uzupełnić poprzez wpisanie numeru legitymacji,

· w pozycji „koniec ważności uprawnienia” należy wpisać termin 30 września spodziewanego roku zakończenia edukacji w danej szkole, np. dla dzieci które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku 2020 w szkole podstawowej – spodziewanym terminem zakończenia będzie 30.09.2028,

· w pozycji „Szkoły” – należy wybrać szkołę z listy rozwijanej, dane adresowe placówki zostaną uzupełnione przez system.

2. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku informacje będą podlegały przetwarzaniu przez Spółkę w celu wydania karty.

3. Termin składania wniosków elektronicznych został przedłużony do  09.05.2021 r.

4. Odbiór karty biletu elektronicznego będzie odbywał się w szkole po uprzednio wysłanej informacji do rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Mając na uwadze powyższe prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci, aby dane wprowadzane we wnioskach i podawane w momencie wyrabiania/ aktualizowania kart biletu elektronicznego były pełne i prawdziwe. W sytuacji zmiany szkoły i/lub adresu zamieszkania dziecka zobowiązujemy Państwa do ich aktualizacji.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 75-7648736 wew. 115 oraz elektronicznie pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .