Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim  informuje, że od 17 maja 2021r. uczniowie klas IV - VIII będą mieli prowadzone  zajęcia w formie tzw. nauczania hybrydowego.

W  dniach 17,18, 19 maja  do szkoły na zajęcia według planu lekcji przychodzą uczniowie klas:  IVa, VIa, VIIa i VIII,  a pozostałe klasy ( IVb, V, VIb i  VIIb )  mają w tym terminie ( 17 - 19 maja ) lekcje w trybie zdalnym.
W kolejnych dniach 20, 21, 24 maja  do szkoły na lekcje przychodzą uczniowie klas: IVb, V, VIB, VIIb, a klasy IVa, VIa, VIIa i VIII pracują  w tym terminie ( 20, 21 i 24 maja ) w trybie zdalnym.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 roku uczniowie klas I - VII nie mają zająć dydaktyczno -wychowawczych  z powodu egzaminów ósmoklasistów.
28 maja jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć szkolnych dla wszystkich uczniów szkoły.
Od poniedziałku 31 maja br. uczniowie wszystkich klas wracają do szkoły i realizują naukę w formie stacjonarnej.

 

Szanowni Państwo,

od wtorku, 4 maja  2021 roku, uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę
w trybie stacjonarnym.

Uczniowie klas IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej.

Szczegółowe informacje na temat nauki klas IV - VIII w formie hybrydowej
( od 17 maja br. ) zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły oraz odczytywanie wiadomości wysyłanych przez dziennik elektroniczny.

WAŻNE!

Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
W szkole obowiązują procedury wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły we wrześniu. Prosimy o zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego.
Lekcje odbywają się według dotychczasowego planu zajęć.

Informujemy, że od stycznia 2021 r. funkcjonuje nowa odsłona strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.
Zachęcamy do odwiedzin - zsp.jezowsudecki.pl

Wójt Gminy Jeżów Sudecki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Zarządzenie Wójta Gminy Jeżów Sudecki Nr 13/2021 z dn. 6.04.2021

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie RODO