W razie kłopotów i wątpliwości podczas poruszania się na platformie Teams proszę zapoznać się z procedurą logowania i używania konta. Szczególnie polecamy obejrzeć krótkie, lecz merytoryczne, pomocne i łatwe do zrozumienia filmy instruktażowe, oto przykładowe linki:

  1. Jak ZALOGOWAĆ SIĘ do szkoły przez Microsoft Teams? [Poradnik dla Uczniów] https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko
  2. Pierwsze logowanie do Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=6zDlUQvNJ1M
  3. Pierwsze logowanie i ustawienia konta. https://www.youtube.com/watch?v=nJxyQKpFCY4
  4. Dlaczego mam problem z logowaniem do aplikacji Microsoft Teams? https://support.microsoft.com/pl-pl/office/dlaczego-mam-problem-z-logowaniem-do-aplikacji-microsoft-teams-a02f683b-61a3-4008-9447-ee60c5593b0f

Wniosek o wypożyczenie laptopa

Regulamin wypożyczenia sprzętu

 

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 9 listopada 2020 r. wszystkie klasy szkoły podstawowej będą realizowały naukę w trybie zdalnym.

W dniach 9-10 listopada zajęcia dla klas I-III będą umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce "Zdalne Nauczanie". Lekcje z wykorzystaniem platformy MS Teams zaczną obowiązywać od  16 listopada br.

W klasach IV - VIII wszystkie zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem platformy. Prosimy, aby uczniowie śledzili wiadomości pojawiające się na platformie teams oraz w dzienniku Librus.

Informujemy również, że dni 12 - 13 listopada są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Prosimy Państwa o współpracę i dopilnowanie, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach zgodnie z planem, a także zapoznawali się z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli oraz wychowawców klas. Szczegółowe informacje będą przekazane Państwu poprzez dziennik elektroniczny. W razie trudności i problemów ze sprzętem lub jego obsługą prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły

PKO BP SA Oddział 1 w Jeleniej Górze
Nr 64 1020 2124 0000 8002 0075 7914