Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Harmonogram rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

System zapisów uczniów do klas I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2019/2020: kliknij aby pobrać

Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej: Kliknij, aby pobrać

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki (dzieci spoza obwodu): Kliknij, aby pobrać