21 czerwca ( czwartek )
– 8.00 Msza Święta – klasy II i III gimnazjum oraz IV – VII szkoły podstawowej,
9.00 – apel klas III gimnazjum, w którym uczestniczą uczniowie
klas VI – VII i II gimnazjum.
godz. 11.30 – zakończenie dla oddziału przedszkolnego.

22 czerwca ( piątek )
– 8.00 – zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VII i klas II gimnazjum.
8.00 – Msza Święta – klasy I – III i oddział przedszkolny.
9.00 – zakończenie roku szkolnego dla klas I – III szkoły podstawowej.

 

Gmina Jeżów Sudecki,   Jeżów Sudecki , dn. 01.06.2018 r.
ul. Długa 6358-521 Jeżów Sudecki


Nr zamówienia: 1/06/2018

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

„Realizację zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych”:

Przedszkole w Jeżowie Sudeckim 58-521 Jeżów Sudecki ul. Kręta 27

w ramach projektu Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki”.

Projekt: Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego liderem jest Fundacja Fabryka Marzeń z siedzibą w Wysokiej.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych zajęć dodatkowych dla przedszkola w Jeżowie Sudeckim, realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2) Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

a) Część I – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

b) Część II – zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez logopedę,

c) Część III - zajęcia rytmiczno-taneczne,

d) Część IV – zajęcia z języka angielskiego,

e) Część V – zajęcia z budowy i programowania robotów,

f) Część VIwarsztaty „Szalony naukowiec i odkrywca – eksperymenty i doświadczenia
dla dzieci”,

g) Część VII – pokazy fizyko-chemiczne.

3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pełnych części przetargu.

1. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do prowadzenia zajęć dodatkowych
i pokazowych dla dzieci z przedszkola w Jeżowie Sudeckim realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej word

 

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim ul. Długa 80, Jeżów Sudecki, 58-521 Jeżów Sudecki reprezentowaną przez: Dyrektor – Anna Kędzierska

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkoła Podstawowa
w Jeżowie Sudeckim.
Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

UWAGA!

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami przedszkolnymi na rok szkolny 2018/2019 w grupie sześciolatków (7 miejsc).

Zainteresowanych (zamieszkałych na terenie gminy Jeżów Sudecki) zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty nowego Przedszkola.

Oferujemy: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno – taneczne, zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej (w każdej grupie dwa razy w tygodniu) oraz zajęcia logopedyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia „ Szalony naukowiec” i zajęcia związane z pokazami fizyczno – chemicznymi. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia w pierwszym roku funkcjonowania przedszkola – są bezpłatne.

Przedszkole będzie pracować w godzinach od 6.30 do 16.30.

Rodzice dzieci pokrywają jedynie koszty związane z wyżywieniem.

Przedszkole będzie mieścić się w pięknym nowoczesnym budynku przy ulicy Krętej 27a.

Zapraszamy!