1. Danio Maja

2. Jurczyński Alan

3. Mandrak Alan

4. Michalski Szymon

5. Panek Piotr

6. Przetacznik Szymon

7. Szulc Nikola

8. Rosik Franciszek

9. Tomoń Gabriela

10.Wierzba Aleksander

11.Zbądzki Dominik

Imienna lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz

System zapisów uczniów do klas I obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim: Pobierz

Karta zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz

System zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim: Pobierz

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz