Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Wszyscy obowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowaliśmy procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych oraz zasady organizacji zajęć.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 • Rodzice do szkoły przyprowadzają wyłącznie zdrowe dziecko - bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych (bez objawów takich jak m.in.: kaszel, katar, gorączka, ból głowy, mięśni, gardła).
 • Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane na zajęcia.
  W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka  w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.
 • Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 • Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
 • Rodzic/opiekun prawny przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę), zdezynfekować ręce przed wejściem oraz ograniczyć czas przebywania na terenie placówki do niezbędnego minimum.
 • Uczniom nie wolno przynosić żadnych zabawek.
 • Uczniowie nie mogą wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie mogą ich pożyczać.

W związku z bieżącymi zmianami MEN i MZ dopuszczamy możliwość aktualizacji przekazywanych Państwu informacji. Mamy nadzieję na zrozumienie i akceptację obowiązujących w szkole zasad.

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe trwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W razie kłopotów i wątpliwości podczas poruszania się na platformie Teams proszę zapoznać się z procedurą logowania i używania konta. Szczególnie polecamy obejrzeć krótkie, lecz merytoryczne, pomocne i łatwe do zrozumienia filmy instruktażowe, oto przykładowe linki:

 1. Jak ZALOGOWAĆ SIĘ do szkoły przez Microsoft Teams? [Poradnik dla Uczniów] https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko
 2. Pierwsze logowanie do Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=6zDlUQvNJ1M
 3. Pierwsze logowanie i ustawienia konta. https://www.youtube.com/watch?v=nJxyQKpFCY4
 4. Dlaczego mam problem z logowaniem do aplikacji Microsoft Teams? https://support.microsoft.com/pl-pl/office/dlaczego-mam-problem-z-logowaniem-do-aplikacji-microsoft-teams-a02f683b-61a3-4008-9447-ee60c5593b0f