Imienna lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w roku szkolnym 2015/2016

1. Grzybowska Karolina

2. Jędruch Jakub

3. Karmelita Hanna

4. Kowal Marcel

5. Markowski Oliwier

6. Pisarska Joanna

7. Szeptycki Martin

8. Torończak Szymon

9. Zawadzka Nikola

Do 20 kwietnia bieżącego roku trwa akcja pod hasłem: ROSSwijające wakacje ROSSMANNa, do której przystąpili uczniowie naszej szkoły. Zadaniem konkursowym drużyny jest zgromadzenie maksymalnej ilości głosów na film (1głos) i makietę (1 głos), które opublikowaliśmy na stronie: WWW.rossnet.pl/1000wakacji w zakładce GALERIA - AUTOR: Za siódmą górą…Publiczne Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim. Dokładniejsze informacje znajdą się na plakatach i ulotkach dostępnych na terenie całej gminy.

 

12 marca odbył się Szkolny Konkurs z Wiedzy o Społeczeństwie, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III gimnazjum.

Oto wyniki:

 1. Jasiek Bereźnicki kl. II a
 2. Ala Rauch kl. III b
 3. Kasia Szarłan kl. III a
 4. Paweł Kędziorek kl. III a
 5. Sandra Berej kl. II b
 6. Sandra Turska kl. III a
 7. Ola Dudek kl. II a
 8. Ola Rybak kl. III b
 9. Karol Rauch kl. II a
 10. Dawid Tomaszek kl. III a
 11. Stasiu Zyśk kl. III a
 12. Emilka Michorczyk kl. II a
 13. Paulina Turno kl. III b
Gratulacje!!!!
Iwona Majtczak

Ustalono wysokość opłat w roku szkolnym 2014/2015:

- PZU - 38,00 zł (płatne do 05.10.2014 r.) w sekretariacie szkoły

- Rada Rodziców:
I   dziecko - 40,00 zł
II  dziecko - 20,00 zł
III i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Składkę na Radę Rodziców można wpłacać na konto:

PKO BP SA Nr: 64102021240000800200757914 w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.