Z uwagi na szczególnie uciążliwe warunki atmosferyczne
oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, lekcje będą skrócone również w poniedziałek 17 czerwca.

Godziny lekcyjne:
1.7.45 - 8.15
2.8.20 - 8.50
3.9.00 - 9.30
4.9.45 - 10.15
5.10.20 - 10.50
6.11.00 - 11.30
7.11.35 - 12.05
8.12.10 - 12.40

18.06 godz. 8.00 – Msza Święta dla uczniów klas IV-VIII + III gimnazjum

18.06 godz. 9.30 – Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII i klas III gimnazjum

19.06 godz. 8.00 – Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV – VII

godz. 8.00 – Msza Święta dla uczniów klas I-III

godz. 9.00 – Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-III

 

Spotkanie rodziców dzieci, którzy rozpoczną w roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasie I Szkoły Podstawowej odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do przedszkola